Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
26%
62%
12%

Napísali o nás

Vďaka eurofondom sa spúšťajú práce na elektrifikácii trate Bánovce-Humenné
Bratislava 29. augusta (TASR) – Železničná trať medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným by mala byť...
Do roku 2015 bude hotový obchvat Bánoviec nad Bebravou
Bratislava 28. augusta (TASR) – Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice, ktorý...
Cestný most v Trenčíne pomôže doprave v meste vďaka eurofondom
Trenčín 26. augusta (TASR) – Druhý cestný most cez rieku Váh a Biskupický kanál v Trenčíne by mal...
Úvod

Diaľnica medzi Bratislavou a Košicami sa sceľuje vďaka eurofondom

Hlavná správa 14. 07. 2015

Diaľničné spojenie západu a východu Slovenska diaľnicou D1 cez Žilinu je hlavnou dopravnou prioritou vlády SR. Cieľom je zlepšiť prepojenie slovenských regiónov a najmä dobudovať spojenie medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska. Po tom, čo bol začiatkom júla 2015 motoristom odovzdaný do predčasného užívania diaľničný úsek Dubná Skala - Turany, prebieha v súčasnosti výstavba šiestich úsekov diaľnice D1, ktorá je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ cez Operačný program Doprava (OPD) 2007-2013. Aj vďaka tomu možno dnes hovoriť o roku 2019, ako o síce ambicióznom, ale reálnom termíne, kedy bude viesť diaľnica z Bratislavy do Košíc.

V roku 2011 sa začala výstavba troch úsekov diaľnice D1 medzi Prešovom a Martinom, ktorá je spolufinancovaná cez Kohézny fond. V lete 2011 odštartovala výstavba prvého úseku diaľnice Jánovce – Jablonov neďaleko Levoče,  na jeseň sa začali stavať úseky Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia. V roku 2012 pokračovala výstavba  druhým úsekom diaľnice Jánovce-Jablonov. Všetky spomínané úseky diaľnice D1 budú dokončené v roku 2015. V roku 2013 sa začala výstavba ďalších troch úsekov, ktoré sú financované cez OPD: úsek Hubová - Ivachnová,  Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a dlhoočakávaný úsek s tunelov Višňové (Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala). V druhom polroku roku 2015 budú postupne dokončené úseky pri Martine, Levoči aj pred Prešovom a tak budú môcť motoristi plynule jazdiť po diaľnici od Ružomberka po...

Aktuality

Na dopravné projekty sme v lete využili viac ako 700 miliónov eur z európskych zdrojov  

Aktualita 07. 10. 2015
Operačný program Doprava (OPD) má po lete veľmi úspešnú bilanciu čerpania. Od júna do začiatku októbra dosiahol OPD čistý nárast čerpania 709 060 973 eur (len zdroje EÚ), čo...

Ďalší míľnik má za sebou aj jeden z kľúčových úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Viktora Stromčeka bol dnes slávnostne prerazený tunel...

Slovenské skúsenosti pomôžu Chorvátom  

Aktualita 04. 08. 2015
Úspešne realizované eurofondové projekty z oblasti verejnej osobnej dopravy predstavili zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR svojim chorvátskym...

Okolo Martina už len po diaľnici  

Aktualita 10. 07. 2015
Jeden z najpotrebnejších úsekov diaľnice D1 je už v prevádzke. Za účasti ministra dopravy Jána Počiatka prešli prvé autá po vyše 16-kilometrovom úseku Dubná Skala –...

Aktuálne projekty

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP  
Dokončenie projektovej prípravy stavby je jedným z nevyhnutných krokov k splneniu záväzkov SR voči EÚ v...
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)  
Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov PD, ktoré...
Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer I. a II. úsek  
Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách. Podporí rast...

Tlačové správy

Slovensko a Poľsko spája nový cestný most  
Dnes prešli prvé autá po novom cestnom moste ponad rieku Poprad v Mníšku nad Popradom. Tento most, ktorý...
Brusel nám schválil a preplatí ďalšie tri dopravné projekty  
Európska únia preplatí Slovensku ďalšie tri veľké projekty z Operačného programu Doprava. Sú to dva...
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty  
Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR,...
Ďalších dvanásť eurovlakov zvýši kvalitu cestovania v regiónoch ešte v tomto roku