Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod

Rozvoj železničnej dopravy 

Hlavná správa 10. 04. 2013
Súčasná sieť železničných tratí na Slovensku je výsledkom cca 150–ročného vývoja prebiehajúceho v rôznych štátnych, politických a ekonomických podmienkach a pre rôzne hospodárske a strategické ciele a priority. Geografická poloha Slovenska v Európe jednoznačne potvrdzuje súčasnú dôležitosť pozície železničných tratí SR v celoeurópskej dopravnej  infraštruktúre. Hlavné medzinárodné železničné ťahy majú priamu väzbu na železničné trate Slovenska. Infraštruktúru železničnej dopravy je možné charakterizovať pomerne vysokou hustotou siete so zastaranou technológiou, pričom technická základňa infraštruktúry železničnej dopravy nie je dostatočne pripravená na meniace sa podmienky a štruktúru dopravného trhu. Tento stav je spôsobený najmä z dôvodu nízkej technickej úrovne a kvality technickej základne železničnej dopravy a z...

Aktuality

16. 07. 2013
Bratislava (16. júla 2013) – Na tratiach v okolí Bratislavy a Košíc bude onedlho premávať ďalších 29 nových komfortných vlakov. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek schválil poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento veľký projekt...

27. 06. 2013
Tretí z veľkých železničných projektov v rámci aktuálneho finančného rámca eurofondov je hotový. Za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka bola dnes v Trenčianskych Bohuslaviciach slávnostne ukončená modernizácia železničnej trate v úseku...

20. 06. 2013
Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na modernizáciu železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša. Ide v krátkom období už o tretí veľký projekt, ktorý Európska komisia Slovensku schválila, a zároveň o významný posun v čerpaní eurofondov na...

Aktuálne projekty

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP  
Dokončenie projektovej prípravy stavby je jedným z nevyhnutných krokov k splneniu záväzkov SR voči EÚ v...
Projekt obnovy parku ŽKV Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR  
Rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb železničnej osobnej dopravy.
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia   
V súlade s požiadavkami na modernizáciu medzinárodných železničných koridorov je technicky a legislatívne...

Tlačové správy

Z Bratislavy do Košíc vlakom o hodinu kratšie  
Aj vďaka fondom Európskej únie sa postupne modernizuje železničná infraštruktúra na Slovensku. Najväčšie...
Brusel nám schválil a preplatí ďalšie tri dopravné projekty  
Európska únia preplatí Slovensku ďalšie tri veľké projekty z Operačného programu Doprava. Sú to dva...
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty  
Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR,...