Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod

Rozvoj intermodálnej prepravy 

Hlavná správa 10. 04. 2013
Jednou zo základných podmienok efektívnej výmeny tovarov je vytváranie uzlov, v ktorých dochádza k sústreďovaniu a prerozdeľovaniu tovarov za účelom ich efektívnejšej prepravy medzi výrobcami, obchodníkmi a spotrebiteľmi. V súčasnosti je najviac tovaru prepravovaného najmä cestnou dopravou, ktorá je síce dostatočne pružná, ale negatívne vplýva na životné prostredie a zaťažuje cesty. Železničná doprava je naopak ekologická, ale nedokáže pružne reagovať na potreby trhu. Riešenie tohto problému sa volá intermodálna preprava, ktorá spája výhody obidvoch systémov. Jedná sa o spôsob dopravy, kde sa jedna prepravná jednotka (kontajner, výmenná nadstavba alebo sedlový náves) prepravuje aj po ceste, aj po železnici. Tovar sa do naloží napr. do kontajnera u odosielateľa, po ceste sa dopraví do terminálu (terminálu intermodálnej prepravy), kde...

Aktuality

22. 03. 2012
Bratislava (22. marec 2012) – Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba terminálu intermodálnej prepravy v Košiciach má už zabezpečené financovanie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ schválil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného...

Bratislava (20. júl 2010) –  88 miliónov eur dostane Slovenská republika z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na nákup vozňov ZSSK pre medziregionálnu a prímestskú verejnú dopravu. Ide o štvrtý veľký projekt Operačného programu Doprava, ktorý je spolufinancovaný  z...

09. 03. 2010
Bratislava (9.marec 2010) V dňoch 18.-19. marca 2010 organizuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a združením ČESMAD odbornú konferenciu s názvom „Infraštruktúra intermodálnej...

Tlačové správy

Brusel nám schválil a preplatí ďalšie tri dopravné projekty  
Európska únia preplatí Slovensku ďalšie tri veľké projekty z Operačného programu Doprava. Sú to dva...
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty  
Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR,...
Európska komisia verí kontrole v Operačnom programe Doprava  
Európska komisia deklarovala dôveru v systém kontroly Operačného programu Doprava.