Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod

Rozvoj cestnej dopravy 

Hlavná správa 10. 04. 2013
Cestná infraštruktúra má veľký význam pre hospodársky rast, mobilitu pracovných síl ako aj konkurencieschopnosť v rámci medzinárodnej deľby dopravnej práce. Je jedným z kľúčových faktorov, ktoré významne ovplyvňujú ekonomický rozvoj a priestorové usporiadanie štátu. Súčasný stav cestnej infraštruktúry je charakterizovaný relatívne hustou sieťou ciest, avšak s relatívne nízkym podielom ciest vyšších tried (diaľnice a rýchlostné cesty) pričom najmä na hlavných medzinárodných cestných spojeniach dochádza k prekročeniu existujúcej kapacity. Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) 1. D1 Sverepec - Vrtižer 2. D1 Studenec - Behárovce* 3. D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov 4. D1 Dubná Skala - Turany 5. D1 Hubová - Ivachnová 6. D1 Jánovce - Jablonov 7. D1 Fričovce - Svinia 8. D3 Svrčinovec – Skalité 9. D3 Žilina...

Aktuality

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým po obeti mimoriadnej udalosti na úseku D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek a želáme skoré uzdravenie všetkým zraneným robotníkom.

12. 08. 2013
Pripravili sme pre vás desať zaujímavých reportážnych videí k jednotlivým prioritným osiam a najzaujímavejším projektom, ktoré sa realizujú v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013.

09. 07. 2013
Rekonštrukcia cesty I/72 v horskom priesmyku medzi Zbojskou a Tisovcom už má zabezpečené financovanie cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný...

Aktuálne projekty

Príprava projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat  
Projekt „Príprava projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat“...
Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer I. a II. úsek  
Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách. Podporí rast...
Príprava projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň  
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie pokračovania projektovej prípravy R2 Pstruša – Kriváň, a to...

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...