Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod

Európska únia


Európske fondy – finančná pomoc z Bruselu

Európska úniaSlovensko je plnohodnotným členom Európskej únie od roku 2004, v úrovni vybavenosti dopravnou infraštruktúrou však európsku úroveň zatiaľ nedosahuje. Chýbajú moderné diaľnice, cesty i železnice. na ich urýchlené budovanie a modernizáciu je zameraný Operačný program Doprava. V rámci neho, s využitím euro fondov sa Slovenská republika pustila do významných a finančne náročných dopravných investičných projektov. Rýchlejšie a efektívnejšie budujeme nové cesty a modernizujeme železnice.

Operačný program Doprava 2007-2013 naplno využíva financie z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekty financované z Kohézneho fondu sú prioritne orientované na modernizáciu a výstavbu nadradenej európskej dopravnej siete TEN-T. Ich výber a regionálne rozmiestnenie je ovplyvnené predovšetkým európskou dopravnou politikou a európskymi dopravnými koridormi. Projekty sú rozmiestnené rovnomerne po celom území celej Slovenskej republiky a kontinuálne nadväzujú na už existujúcu infraštruktúru. Ide spravidla o projekty, ktoré prevyšujúce hodnotu 50 mil. EUR. Z Kohézneho fondu je napríklad spolufinancovaná modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou a v súčasnosti i najväčšia stavba diaľničného obchvatu Považskej Bystrice - D1 Sverepec - Vrtižer.

- na úrovni Kohézneho fondu:

Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra|
Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

Miera pomoci Európskej únie poskytovaná prostredníctvom Kohézneho fondu predstavuje 50-80% oprávnených nákladov z celkovej investície.

Projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú zamerané na modernizáciu a výstavbu ciest 1. triedy a nákup vozidiel pre prímestskú a medziregionálnu dopravu. Cieľom je dosiahnutie rozvoja zaostalejších regiónov, ich vzájomne prepojenie a zlepšenie podmienok pre vznik pracovných príležitostí. V praxi to znamená, že projekty sa realizujú vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

- na úrovni ERDF:

Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava
Prioritná os 7 – Technická pomoc

Viac o Kohéznom fonde
[Odkaz bude otvorený v novom okne]

Viac o Európskom fonde regionálneho rozvoja
[Odkaz bude otvorený v novom okne]
Aktuality

Európska únia preplatí Slovensku diaľnicu pri Žiline  
Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno....
Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený  
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení...
Obchvat Bratislavy môže byť doplnkovo podporený z fondov EÚ  
Členovia Monitorovacieho výboru dnes schválili zmeny v  Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra....
Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky  
Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej...

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...