Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky

  02. 03. 2016

Bratislava (2. marca 2016) – Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Ďalších 20 železničných priecestí na východe Slovenska bude dokončených v priebehu marca.

Prejazd cez železničné priecestie patrí medzi najrizikovejšie situácie, ktoré musí vodič riešiť v cestnej premávke. „Našou prioritou je bezpečnosť tak cestnej ako aj železničnej dopravy. Zmodernizované železničné priecestia prispejú k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov premávky. Hlavná zodpovednosť je však vždy na jednotlivcovi. Dodržiavanie pravidiel premávky a bezpečnosti pri prechode cez koľaje  by malo byť samozrejmosťou pre každého,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Počiatek. 

Zmodernizované železničné priecestia sú na cestách I. triedy. Ich bezpečnosť sa zvýšila hlavne výmenou a doplnením dopravných značiek, zvislých aj vodorovných. Boli pridané aj LED dopravné solárne gombíky a na vybraných priecestiach bol vymenený asfaltový kryt, ktorý zabezpečí hladší prejazd priecestím.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je na financovanie tohto projektu vyčlenená suma 7,15 milióna eur.

Aktuality

Európska únia preplatí Slovensku diaľnicu pri Žiline  
Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno....
Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený  
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení...
Obchvat Bratislavy môže byť doplnkovo podporený z fondov EÚ  
Členovia Monitorovacieho výboru dnes schválili zmeny v  Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra....
Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky  
Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej...