Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky

  01. 03. 2016

Bratislava (22. februára 2016) – Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej dopravy. Na zlepšenie cestovania v Bratislave a okolí pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR viacero projektov. Medzi nimi je aj zahustenie železničných zastávok a výstavba záchytných parkovísk pri železničných staniciach.

 Po úspešných projektoch podporených z fondov Európskej únie v ukončenom programovom období, ako sú električková trať do Petržalky cez Starý most, nákup 45 električiek, 120 trolejbusov, pripravuje ministerstvo dopravy v spolupráci s mestom Bratislava aj vybudovanie terminálov osobnej dopravy a záchytných parkovísk v okolí hlavného mesta.

„Problematická dopravná situácia v regióne Bratislavy vyžaduje súbor viacerých opatrení. Okrem vybudovania diaľničného obchvatu a rýchlostnej cesty smerom na Šamorín pripravujeme aj projekty, ktoré zlepšia prístup ľudí k verejnej osobnej doprave. Záchytné parkoviská pred vstupom do veľkých miest a následný prestup do vlakov pomôžu odľahčiť Bratislavu,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.

 

Informácie o projektoch

Terminály integrovanej osobnej prepravy

Popis projektu

Ide o sedem samostatných stavieb zvyšujúcich dostupnosť niektorých častí Bratislavy ako napr. Vrakuňa, Ružinov, Devínska N. Ves, Dúbravka, Kramáre, či Karlova Ves a umožňujúcich lepší integrovaný prestup medzi železničnou dopravou a mestskou hromadnou dopravou) v lokalitách Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.

Technický stav prípravy Pre všetky terminály sú spracované dokumentácie pre územné rozhodnutie (financované z Operačného programu Doprava). V súčasnosti prebieha získavanie územných rozhodnutí a následne bude realizovaná výstavba, prostredníctvom tzv.  žltého FIDICu, ktorá bude financovaná z OPII. Projektové zámery už boli schválené v riadiacom výbore.
Obdobie realizácie 2017 – 2019 (terminály Vrakuňa, Ružinov, Trnávka) 2017 – 2020 ostatné terminály
Predpokladané náklady 60 mil. eur (EÚ zdroj, 85% investičných nákladov)

Budovanie záchytných parkovacích miest pri železničných staniciach (tzv. P&R)

Popis projektu

Ide o záchytné parkoviská v blízkosti železničných staníc, umožňujúce prestup z individuálnej automobilovej dopravy na železničnú dopravu, čím sa podporia ekologickejšie formy dopravy a odľahčí sa centrum mesta od zápch. Momentálne sa ako vzorové pripravujú parkoviská v Ivanke pri Dunaji, Pezinku, Nových Košariskách a Zohore. V prípade úspechu sa v budúcnosti bude podporovať budovanie takýchto zariadení aj v rôznych iných obciach v okolí Bratislavy, ale prípadne aj v okolí Košíc, Žiliny či ostatných veľkých miest s dobrou železničnou obsluhou.

Technický stav prípravy Prebieha spracovanie dokumentácií stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre prvé štyri parkoviská, ktoré by sa mali postaviť v roku 2017.
Obdobie realizácie 2017
Predpokladané náklady V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je na ich výstavbu rezervovaných 20 mil. eur (z toho EÚ zdroj, 85% investičných nákladov)

Obrázok k článku

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...