Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Vďaka eurofondom sa spúšťajú práce na elektrifikácii trate Bánovce-Humenné

  29. 08. 2013
Bratislava 29. augusta (TASR) – Železničná trať medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným by mala byť elektrifikovaná do konca roku 2020. Celkové investičné náklady na tento projekt sa odhadujú na 60 miliónov eur bez DPH. V súčasnosti sa prostredníctvom Operačného programu Doprava (OPD) financuje prvá časť projektovej dokumentácie.

"Príspevok z eurofondov bude záležať na tom, ako sa dohodnú pravidlá pre nové programové obdobie 2014-2020," priblížil Peter Špalek, riaditeľ odboru projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a integrovaných dopravných systémov sekcie OPD na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR.
Výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie k projektu skončilo 16. augusta podpísaním rámcovej dohody, podpis prvej čiastkovej zmluvy o diele sa očakáva v septembri. Projektovanie má byť ukončené v roku 2017, časť z neho tak bude financovaná už z nového programového obdobia.
Po elektrifikácii tejto trate môže byť nákladná aj osobná železničná doprava vedená v plnom rozsahu v úseku Košice (Michaľany) – Humenné, aj s pripojením vlakovej dopravy do integrovaného dopravného systému Košíc. Stavbou sa dosiahne zvýšenie výkonnosti trate, zvýšenie jej priepustnosti, úspora nafty, cieľom je aj zlepšenie ochrany životného prostredia.
Elektrifikácia tratí je východiskom pre zvyšovanie podielu železničnej verejnej dopravy, ktorá je spoľahlivým, rýchlym a pohodlným spôsobom cestovania. Presmerovaním osobnej dopravy na veľkokapacitnú železničnú dopravu ponúka pri dobrej organizácii prípojov a prestupov rýchly, pohodlný, spoľahlivý a ekonomicky výhodný spôsob dosiahnutia cieľových destinácií zo spádových oblastí, s pozitívnym environmentálnym dopadom.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 - Železničná infraštruktúra
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktuality

Európska únia preplatí Slovensku diaľnicu pri Žiline  
Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno....
Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený  
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení...
Obchvat Bratislavy môže byť doplnkovo podporený z fondov EÚ  
Členovia Monitorovacieho výboru dnes schválili zmeny v  Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra....
Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky  
Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej...

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...