Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Čo je to OPD

Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 - 2013.

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.

OPD bol schválený uznesením vlády SR č. 1007 zo 6. decembra 2006.

Operačný program Doprava na roky 2007-2013
[Odkaz bude otvorený v novom okne]

Ciele OPD sa budú dosahovať v šiestich prioritných osiach:

Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra
Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava
Prioritná os 7 – Technická pomoc

Zoznam všetkých projektov
[Odkaz bude otvorený v novom okne]


V oblasti výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry sú prijímateľmi jej správcovia (ŽSR, NDS, SSC) a v oblasti modernizácie mobilného parku pre osobnú železničnú dopravu to bude jediný operátor železničnej osobnej dopravy (ŽSSK).

Železničná infraštruktúra
Jediný oprávnený žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky

Cestná infraštruktúra
Jediný oprávnený žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Infraštruktúra intermodálnej dopravy
Jediný oprávnený žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky

Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
Jediný oprávnený žiadateľ:
Železnice Slovenskej republiky

Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
Oprávnení žiadatelia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Slovenská správa ciest

Železničná verejná osobná doprava
Jediný oprávnený žiadateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Technická pomoc
Jediný oprávnený žiadateľ:
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Aktuality

Európska únia preplatí Slovensku diaľnicu pri Žiline  
Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno....
Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený  
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení...
Obchvat Bratislavy môže byť doplnkovo podporený z fondov EÚ  
Členovia Monitorovacieho výboru dnes schválili zmeny v  Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra....
Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky  
Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej...

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...