Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer I. a II. úsek

  09. 08. 2013

Názov projektu:
Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer I. a II. úsek

Prioritná os:
č. 2

Lokalizácia projektu:
Okres Považská Bystrica
Trenčiansky kraj
Kataster Považská Bystrica

Investor (prijímateľ NFP):
NDS a.s.

Aktuálny stav: 
projekt stavebne ukončený

Začiatok realizácie:
-  I. úsek: júl 2008
- II. úsek: január 2008

Predpokladaný termín ukončenia realizácie:
- spojazdnenie I. aj II. úsek: máj 2010
- ukončenie I. úsek: október 2010
- ukončenie II. úsek: júl 2010.

Projektový manažér MDPT SR:
Ing. Peter Rajnoha, oddelenie implementácie projektov cestnej infraštruktúry

Projektový manažér prijímateľa:
Ing. Adriana Drevová, oddelenie obstarávania projektov, odbor pre zahraničné investície

Ciele projektu:
Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách. Podporí rast environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti a uspokojí prepravné potreby spoločnosti.

Výsledkom projektu bude výstavba vyše 9km diaľnice (presne 9,595 km), zlepšenie podmienok pre tranzitnú a medzinárodnú dopravu, zníženie emisií, zníženie dopravného zaťaženia na prírodu a krajinu, úspora času, zníženie hluku, menej zápch v Považskej Bystrici a zvýšenie bezpečnosti v doprave (t.j. zníženie počtu dopravných nehôd v Považskej Bystrici). Stavba zvýši aj medzinárodnú dostupnosť, pretože po realizácii by mal cestovný čas na trase Bratislava- Žilina klesnúť z terajších 2hod. na 1h 30min.

Technický popis projektu:
V súčasnosti znáša cesta I/61 veľké zaťaženie dopravy medzi východom a západom, , pričom táto cesta rozdeľuje Považskú Bystricu na dve časti: severnú, prevažne priemyselnú časť a južnú s hlavnými obytnými sídliskami. V súčasnosti je veľmi ťažké a najmä nebezpečné prechádzať cez túto cestu. Komunikácia medzi obytnými štvrťami a priemyselnými pracovnými zónami je teda limitovaná. Súčasné objemy premávky pozdĺž existujúcej cesty I/61 sú kritické z pohľadu bezpečnosti premávky. Nielen v Považskej Bystrici, ale pozdĺž celej cesty I/61 je počet dopravných nehôd veľmi vysoký. Možnosti na predbiehanie sú obmedzené, čo vedie bežne k nebezpečným situáciám na ceste.

Výstup projektu:
Diaľničný úsek v dĺžke 9, 595 km
Počet mostných objektov: 20

Financovanie projektu:
Kohézny fond EÚ  223 952 180 eur ............85 %
Štátny rozpočet SR  39 520 973 eur ............15 %

Poloha projektu

Galéria k projektu

Dokumenty k projektu

všetky dokumenty k projektu sa budú otvárať
v novom okne